Organisaties

Een organisatie is een bundeling van kennis en vaardigheden tussen een of meerdere personen die als doel heeft activiteiten te ontplooien om in een behoefte te voorzien. Het is een misverstand dat hiermee alleen het het bedrijfsleven wordt bedoelt. Ook andere bundelingen die voorzien in een behoefte zoals een sportvereniging of een liefdadigheidsinstelling zijn een organisatie. De kamer van koophandel heeft meer informatie over rechtsvormen.

 

Iedere organisatie moet een bepaalde mate van organisatiemanagement toepassen om goed te kunnen sturen, richten, coördineren en communiceren om een zo goed mogelijke dienst of product te leveren. Daarbij is samenwerking tussen mensen en met mensen van essentieel belang. Medewerker, klant en (eind)gebruiker.

 

Elke organisatie, groot of klein en ongeacht de sector, die gebruik wil maken van onze diensten kan bij ons terecht.


Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Eenmanszaak

Vennootschap onder firma (vof)

Maatschap

Commanditaire vennootschap (cv)

 

ZZP is geen rechtsvorm. Een zelfstandige zonder personeel moet een rechtsvorm kiezen.


Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Besloten vennootschap (bv)

Naamloze vennootschap (nv)

Coöperatie

Onderlinge waarborgmaatschappij

Stichting

Vereniging

 

Publiekrechterlijk (overheid e.d.)


Particuliere initiatieven en andere vormen

Onze diensten zijn in principe niet beschikbaar voor particulieren.

In sommige gevallen kan het echter zijn dat ondersteuning op juridisch of organisatorisch vlak gewenst is bij bepaalde initiatieven.

In dat geval kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn.