Stichting en Vereniging

Bij stichtingen en verenigingen loopt een organisatie vaak op vrijwilligers wat in de praktijk meestal verbazend goed uitpakt omdat iedereen hetzelfde doel heeft. Wat onderschat wordt is dat wet- en regelgeving ook van toepassing is. Er wordt bijvoorbeeld toch gewerkt met persoonsgegevens (ledenadministratie) en een website. En in de meeste gevallen moet een vereniging en stichting zich houden aan de ondernemersplichten, net als andere rechtsvormen.

 

Zo is de wet op de bescherming van persoonsgegevens, de AVG (algemene verordening gegevensbescherming), ook onverminderd van kracht. Maar naast de wetgeving speelt er ook een sociaal en maatschappelijk aspect.

 

Als voetbalclub, visvereniging, liefdadigheidsinstelling of tijdelijke feestcommissie is er vaak geen of onvoldoende kennis en middelen aanwezig om de richtlijnen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens en beveiliging in het algemeen goed in te schatten en toe te passen. Wij komen hier graag bij helpen.Persoonsgegevens

De regels omtrent het beschermen van persoonsgegevens en zijn vastgelegd in de Wbp. Sinds januari 2016 is de meldplicht datalekken ook van kracht.

 

Hoe is de AVG binnen uw vereniging of stichting geregeld?

Denk bijvoorbeeld aan de verwerking van ledenadministratie. . Voldoet deze aan de wetgeving?

 

Beveiliging van privacy is niet alleen wettelijk een verplichting maar er is ook een sociaal en maatschappelijke verantwoording.


Website & social media

Bijna elke vereniging of stichting heeft wel een website om met trots aan de wereld te laten zien wat ze doen en kunnen betekenen.

 

Ook 'social media' als twitter en facebook worden gebruikt. Website en 'social media' moeten absoluut gebruikt worden, maar wel met het bewustzijn van risico's en impact.

 

Een website moet in verband met privacy wetgeving wel voldoen aan de voorwaarden. Meestal zijn het kleinigheden die zonder investering kunnen worden aangepast.


Beveiliging

Beveiliging. Vaak een sluitpost op de begroting en wordt gezien als complex, ongrijpbaar en onbekend.

 

Soms klopt dat inderdaad. Vooral het aspect complexiteit. Maar lang niet altijd.

Een goede beveiliging hangt samen met de nut en noodzaak en situatie van de organisatie. Vervolgens blijkt het inrichten van goed beveiliging tot grijpbaar.

Noodzakelijk is het in ieder geval. Net als informatiebeveiligingsbeleid. Hoe gaan we met informatie om en hoe spreken we dit af.De AVG is sinds 2016 van kracht en wordt sinds 25 mei 2018 gehandhaafd. U moet dan de AVG als wetgeving volgen.

 

Bij veel verenigingen en stichtingen zijn er vragen. Waar zijn we aan toe, waar staan we nu en wat moet geregeld worden.

 

Wij helpen ook verenigingen en stichtingen met deze vragen. Vraag naar de mogelijkheden van een presentatie, workshop, een kosteloze intake of trajectbegeleiding.