Algemene voorwaarden


Op al onze diensten, leveringen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67833411.

 

Onze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van offertes en/of aanbiedingen en kunnen daarnaast kosteloos als PDF worden toegestuurd, zijn opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel en te downloaden vanaf onze website.


Download
Algemene Voorwaarden
Versie 03-04-2017
Cofian Privacy & Management Consulting B
Adobe Acrobat document 411.3 KB