Informatiemanagement

Matrix

Informatiemanagement is een proces wat ervoor zorgt dat informatiebehoefte die binnen een organisatie ontstaat wordt vertaald naar informatievoorziening.

 

Informatiemanagement is in die hoedanigheid geen onderdeel van een IT afdeling maar fungeert als vrije rol in de organisatie en vertegenwoordigt de gebruiker.

 

Bij Cofian combineren wij informatiemanagement met proces- en kwaliteitsmanagement en diepe kennis van informatietechnologie. Daarmee beperken we ons niet tot alleen strategische en sturende activiteiten.



Volwassenheid

Informatiemanagement zorgt voor professionalisering van de informatiestromen binnen een organisatie. Gartner noemt deze ontwikkeling een groei naar volwassenheid en heeft dit vastgelegd in een matrix.

 

Om als organisatie informatiemanagement meer te professionaliseren en efficiënter te maken wordt ook gebruik gemaakt van modellen als IMK. BiSL en 9vlaks.

 

Bij Cofian maken we gebruik van een pragmatische aanpak en zijn niet model gebonden. Uiteindelijk is het zaak dat het doel wordt bereikt op de beste manier.



Inhoudelijk

Informatiemanagement is erg breed. Op strategisch niveau moet er gezorgd worden voor beleid en coördinatie. Er moet regie gevoerd worden over implementaties van nieuwe voorzieningen en lange termijn ontwikkelingen en op sturend niveau behoort bijvoorbeeld contractmanagement tot de activiteiten.

 

Interne personele invulling van de behoefte is vaak alleen mogelijk voor ondernemingen die over daarvoor benodigde middelen beschikken.

 

Voor externe invulling van informatiemanagement bieden wij een uitkomst. Vraag naar de mogelijkheden.