Privacyverklaring

 

 

Welkom op de website van Cofian Privacy & Management Consulting B.V.

 

Bij Cofian Privacy & Management Consulting B.V., hierna Cofian, is privacy en security een kernactiviteit van de dagelijkse werkzaamheden. Wij hebben dit hoog in het vaandel staan voor zowel onszelf als voor u als gebruiker. In dit statement geven wij aan dat we ons conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wetgevingen omtrent privacy en gegevensbescherming en proberen naar eer en geweten deze zo goed mogelijk na te leven (compliance).

 

Mocht u van mening zijn dat Cofian ergens niet in lijn met de wetgeving opereert laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Wij proberen er alles aan te doen om omissies te herstellen en staan altijd open voor verbetering.

Cofian kan persoonsgegevens van u verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten van Cofian en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Cofian verstrekt.

 

Indien u ons een mail stuurt registreren wij voor de communicatie:

- Uw voor- en achternaam

- Naam van de organisatie waarvoor u werkt

- Uw e-mailadres

- Uw telefoonnummer indien u die meestuurt

 

Cofian verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast zal Cofian uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. In het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden naast eerdergenoemde contactgegevens ook financiële gegevens (prijzen), KvK nummer, BTW nummer, contactgegevens (naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummers en email) verwerkt.

 

Onze dienstverlening kan daarnaast tot gevolg hebben dat wij persoonsgegevens voor u verwerken in het kader van het uitvoeren van een opdracht. Wanneer dit het geval is zullen wij de benodigde verwerkersovereenkomst(en) afsluiten waarin een specificatie is opgenomen van de betreffende persoonsgegevens.

 

Zolang er geen formele overeenkomst wordt gesloten zal Cofian uw gegevens niet verwerken in systemen (bijvoorbeeld een CRM) maar bewaart deze alleen in de email en op een centrale beveiligde digitale opslaglocatie. Zodra er een verzoek is tot het versturen van informatie zullen gegevens in offertes of andere informatie worden verwerkt en opgeslagen op de beveiligde digitale omgeving van Cofian.

Zodra er een formele overeenkomst ontstaat om diensten te verlenen zullen persoonsgegevens worden verwerkt in het relatiebeheersysteem, in het boekhoudsysteem en in relevante documenten die op onze beveiligde dataopslaglocatie worden opgeslagen, met als doel communicatie, orderadministratie, verwerking van uren en werkzaamheden, facturering en financiële administratie. Hiervoor worden de benodigde persoonsgegevens gebruikt.

 

Cofian maakt gebruik van cloudoplossingen voor de verwerking van orderadministratie, verwerking van uren en werkzaamheden, contactadministratie, facturering en financiële administratie. Met de providers van cloudapplicaties heeft Cofian verwerkersovereenkomsten afgesloten. Daarnaast zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen die aansluiten bij onze organisatie, onze dienstverlening en de huidige stand van zaken in techniek.

 

Cofian bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij wettelijke bepalingen of zwaarwegende bedrijfsbelangen anders beslissen worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard wanneer er geen overeenkomst met u tot stand komt. Zodra er een formele zakelijke relatie ontstaat houdt Cofian zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Voor gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt hanteert Cofian een redelijke bewaartermijn van twee jaar tenzij zwaarwegend bedrijfsbelang, veranderende wetgeving, juridische interventie, lopende juridische kwesties of andere bepalingen anders beslissen.

 

Cofian verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Het is belangrijk om te weten dat in het kader van een wettelijke verplichting Cofian gehouden kan zijn om informatie te verstrekken om te voldoen aan die wettelijke verplichting.

 

De website van Cofian houdt alleen bezoekersstatistieken weer (hoeveel bezoekers, welke pagina, datum). Cofian gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of in enige vorm verwerkt of opgeslagen voor andere doeleinden dan statistieken.

 

Cofian maakt GEEN gebruik van derden zoals Google Analytics, Facebook Analytics of andere gelijksoortige applicaties.

Cofian maakt GEEN gebruik van cookies.

 

Op de website van Cofian zijn ook zichtbare links naar internetpagina’s van andere organisaties, zoals bijvoorbeeld op onze nieuwspagina. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites en aanvaarden voor sites van derden op geen enkele wijze enige vorm van aansprakelijkheid. De aanbieder van deze website is zelf verantwoordelijke voor de inhoud van deze pagina’s. Cofian controleert redelijkerwijs binnen haar mogelijkheden de weergegeven informatie van deze organisaties. Wanneer Cofian echter van een wetsovertreding op een site van een derde verneemt zal de link onmiddellijk worden verwijderd.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@cofian.nl

Cofian zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Cofian neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Cofian maakt gebruik van SSL en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Cofian verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Cofian via privacy@cofian.nl of rechtstreeks via onderstaande gegevens.

 

Het domein cofian (www.cofian.nl) is een website van Cofian Privacy & Management Consulting B.V.

 

Cofian Privacy & Management Consulting B.V. is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:

Marco Polostraat 16

7825 VM Emmen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67833411

Telefoon: +31-(0)591-238093

E-mailadres: info@cofian.nl