Kwaliteitsmanagement

Met kwaliteitsmanagement proberen we te streven naar zo weinig mogelijk fouten in de werkprocessen om een product of dienst te leveren die voldoet aan afgesproken normen en eisen. Daarnaast zorgt kwaliteitsmanagement voor controle en borging van processen en staat het voor continu verbetering. Het is daarmee geen afgebakende rol maar komt in alle bedrijfsactiviteiten terug. Omdat kwaliteitsmanagement organisatiebreed wordt ingezet zal de gehele organisatie moeten meewerken om het ook effectief en efficiënt te laten zijn.

Beleid

Kwaliteit begint met beleid. Vanuit de visie om een bepaald product of dienst te leveren moet dit voldoen aan de eigen normen en eisen maar ook aan die van de klant.

 

Alle werkprocessen van een organisatie hebben invloed op de kwaliteit van de uiteindelijke output.

 

Beleid gaat daarom over visie en alle activiteiten van de organisatie.


TQM

Binnen Total Quality Management wordt kwaliteitsmanagement vanuit alle hoeken in één keer benaderd. Dynamisch in plaats van statisch en betrekken van de medewerkers.

Dat werkt efficiënter, voorkomt fouten en zorgt voor draagvlak.

 

Vanuit Cofian kunnen wij uiteraard kwaliteitsvraagstukken als TQM aanvliegen maar ook ondersteunen op de (deel)gebieden waar nodig.


Systeem

Het vastleggen van visie, beleid en processen is professionalisering. Cofian kan u hier in ondersteunen.

 

Vaak is die vastlegging voldoende om naar klanten aan te tonen dat volgens de juiste normen wordt gewerkt. Maar soms is de opstap naar een gekwalificeerd systeem een noodzakelijk vervolg omdat klanten of opdrachtgevers toetsing van de normen eisen.
ISO      standaard

Een bekende organisatie die kwaliteitsnormen volgens internationale standaard opzet is de ISO.

 

Bekende ISO series zijn 9000 (kwaliteit), 27000 (informatiebeveiliging) en 14000 (milieu).

 

Vanuit Cofian kunnen wij de begeleiding verzorgen voor diverse ISO systemen.


ISO20000  (ITSM)

De ISO20001 is de standaard voor IT Service Management en sluit aan bij de ITIL normering.

 

De ISO20000 heeft veel raakvlakken en overlapping met ISO9000 en ISO27000 en omsluit de ITIL norm.

 

Voor IT bedrijven die een gekwalificeerd systeem zoeken is er de ISO20000.


ISO27001 (ISMS)

De ISO27001 is de standaard voor informatie beveiliging en sluit aan bij de nieuwe privacywetgeving.

 

De norm specificeert eisen voor een Information Security Management System.

 

De norm zal in combinatie met privacywetgeving steeds belangrijker gaan worden en is soms al een vereiste.


GMP

Good Manufacturing Practice is een systeem binnen vooral de farmacie, cosmetica en voedingsmiddelenindustrie, om consistent een zeer betrouwbaar en hoogwaardig product te kunnen leveren.

 

GMP raakt alle processen die het product kunnen beïnvloeden. Wij weten hoe (gekwalificeerd) te werken binnen GMP omgevingen.Analyse

Wij kunnen diverse (GAP) analyses uitvoeren met betrekking tot bijvoorbeeld kwaliteitssystemen, IT omgevingen en databeveiliging.

 

Op IT systemen kunnen analyses worden losgelaten om bijvoorbeeld vragen over kwaliteit, correcte oplevering, performance, stand van beveiliging, specificaties, documentatie en garanties te beantwoorden.

 

Een analyse geeft inzicht in de omgeving en heeft als doel om waar mogelijk verbeteringen door te voeren. Het is een beoordeling.


(IT) Audit

Naast analyses voeren wij ook onafhankelijke IT audits uit.

 

Een IT audit geeft net als een analyse ook inzicht in de IT omgeving. In tegenstelling tot een analyse zegt een audit echter iets over conformiteit ten opzichte van normen, eisen en specificaties.

Een audit kan worden gezien als een oordeel, een (eind)conclusie.

 

Ook op kwaliteitssystemen kunnen wij audits uitvoeren. In overleg bepalen wij het soort audit en de auditeur. Een audit is dus geen (gap)analyse. Meer info? Mail ons!


Validatie

Validatie is het controleren of een proces of machine zijn resultaten levert conform de eisen zoals die vooraf zijn vastgesteld.

 

Het valideren loopt volgens een validatieplan wat begint bij het ontwerp en vervolgens schema doorloopt van kwalificatie en test. Na akkoord volgt vrijgave van het proces of de machine.

 

Afhankelijk van de situatie kan een validatie plaats vinden volgens OTAP (of gelijksoortig) of complexe GMP richtlijnen. Bij Cofian weten wij hoe het validatieproces werkt.