Management

Organisaties vragen tegenwoordig een andere aanpak van organisatorische vraagstukken omdat een groot aantal vakdisciplines zijn verweven en niet meer los van elkaar opereren. Ook de, vaak complexe, implementatie en integratie van IT-middelen door de gehele organisatie heen vraagt een samenhang van disciplines.

 

Cofian wil vanuit vanuit één aanspreekpunt en een combinatie van meerdere vakgebieden een multidisciplinaire dienstverlening bieden. Maar uiteraard kan ook vanuit deelgebieden worden gewerkt.

 

Cofian is voor elke organisatie een strategische partner en toegevoegde waarde, die niet alleen meedenkt met de klant maar ook verantwoording en voortouw neemt in de ontwikkeling en vernieuwing.


Informatiemanagement

Het managen van informatie is eenvoudig gezegd het vertalen van informatiebehoefte naar informatievoorziening.

 

De informatie van behoefte op de juiste plek terecht laten komen en weer terug naar de bron leveren. Een goed inzicht van benodigde informatietechnologie is evident.

 

In de praktijk is het een complexe discipline met veel inhoud die ook sterk afhangt van de volwassenheid (tussen ad-hoc en effectief), de plaats die de manager binnen de organisatie moet innemen en de diversiteit van informatiestromen.


Processen bouwen

Elke organisatie wil grip hebben op de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd.

De ZZP'er die alle processen zelf uitvoert kan dit eenvoudig uitwerken en controleren.

Zodra een organisatie wat groter wordt zal het procesmatig werken steeds belangrijker worden maar ook complexer in vormgeving.

 

Management modellen en theorie moeten echter altijd op een pragmatische en heldere manier worden ingezet. Er bestaat geen standaard oplossing maar er is altijd een maatwerk combinatie nodig en de wil tot verbetering.


Kwaliteitsmanagement

Het borgen van processen door middel van een gekwalificeerd en toetsbaar kwaliteitssysteem wordt steeds belangrijker in de markt.

 

De zorgsector, financiële sector, farmaceutische sector en veel industrie worden geacht vanuit hun eigen kwaliteitsnormeringen ook de IT faciliteiten te borgen.

 

Maar ook zonder de noodzaak van een gecertificeerd systeem is kwaliteitsmanagement een evident onderdeel van een onderneming. Elk bedrijf wil het beste product of dienst leveren en daarnaast continu verbeteren. Grip op de processen.