Privacy is geen privilege.

De bescherming van informatie, en dan met name persoonsgegevens, is in de huidige wereld van digitalisering en globalisering één van de belangrijkste aspecten voor elke organisatie en raakt techniek, wetgeving en de gebruiker.

 

Technologische ontwikkelingen als 'blockchain', 'internet of things' en 'big data' zijn bovendien niet tegen te houden. Wel moet er goed gekeken worden naar hoe het wordt ingezet en op welke wijze waardevolle data wordt beveiligd en bewaakt. Met name persoonsgegevens.

 

Privacy Management is een kernactiviteit van Cofian. Een van de grootste beveiligingsuitdagingen ligt bij de goede bescherming van informatie van zowel organisatie als persoon. Met onze expertise  van privacy en gegevensbescherming en ervaring willen wij voor elke organisatie op elk niveau een kennisbaken zijn om voorlichting te geven, risico's in te kaderen en te adviseren. 


De 'mini AVG gids': over de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) raakt elke organisatie.

 

De AVG wordt gezien als de meest ingrijpende wijzing omtrent gegevensbescherming in meer dan twintig jaar.

 

De implementatie hangt echter sterk af van de huidige stand van zaken. Waar staat de organisatie nu? Waar te beginnen?

Cofian heeft een “mini AVG gids” opgesteld met daarin veel relevante info, samengevat in heldere blokjes, en een checklist.
De gids is niet allesomvattend, maar het helpt u wel op weg.

 

De mini gids stellen wij kosteloos ter beschikking.

Vragen? Ongetwijfeld. In dat geval komen we graag vrijblijvend langs voor een kennismaking en meer informatie.
PIA: Privacy Impact Assessment

Een privacy impact assessment is een beoordelingsinstrument waarmee gekeken kan worden wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot privacyrisico's. Met een PIA worden mogelijke risico's ingekaderd en ontstaat er inzicht in de wijze waarop met privacy wordt omgegaan.

Doelen van een PIA zijn onder andere om bestaande middelen en processen zo efficiënt mogelijk in te zetten, dure aanpassingen te voorkomen en te laten zien dat privacybescherming is gewaarborgd. Ook is een (D)PIA onder sommige omstandigheden wettelijk verplicht.
AVG | Functionaris Gegevensbescherming | FG | DPO | Privacy Officer | ePR | Compliance partij