IT - Informatie Technologie

Bedrijfskundige en IT'er

Vooropgesteld, wij zijn geen IT dienstverlener. Ook leveren wij geen IT producten of IT faciliteiten. We hebben er wel veel kennis van !

 

Om een multidisciplinair dienstenpakket te kunnen leveren is kennis van IT onontbeerlijk. De technische kennis die we in huis hebben is niet alleen een meerwaarde voor informatiemanagement, maar de combinatie IT en bedrijfskunde zorgt er meteen voor dat wij de ideale sparringspartner zij voor uw IT afdeling, IT dienstverlener of IT leverancier op zowel operationeel als strategisch niveau.

 

Techniek en organisatiemanagement gaan bij Cofian hand in hand.IT is een middel, nooit een doel

IT middelen moeten op een juiste manier worden ingezet.

 

Inkadering van vraag en oplossing is een uiterst delicate kwestie en vereist input vanuit strategisch, operationeel en functioneel niveau. Het vertalen van vraag naar een functioneel en technisch plan met een heldere presentatie is lastig.

 

Bij Cofian is jarenlange ervaring met het bedenken van oplossingen en begeleiding bij implementatie.

Specificatie blauwdruk URS

Voordat een organisatorische vraag die een IT oplossing vereist kan worden vertaald naar een ontwerp zal een specificatielijst moeten worden opgesteld. Een URS.

 

Opstellen van User Requirement Specifications lijkt eenvoudig maar in de praktijk blijkt dat afdelingen en werkprocessen allemaal hun eigen wensen en eisen hebben.

 

Een goed URS wordt afgestemd met key-users van de organisatie.

Functioneel ontwerp FO

Als een goede blauwdruk van de wensen en eisen is opgesteld moet een functioneel ontwerp worden uitgewerkt en gepresenteerd.

 

Het functioneel ontwerp is voor de IT partner onmisbaar om een goed technisch ontwerp uit te werken inclusief bijbehorend budgetplan.

 

Cofian heeft alle expertise in huis om ontwerpplannen op te stellen, te beoordelen, te presenteren en bij implementatie te begeleiden.Cofian kan ondersteunen als bijvoorbeeld informatiemanager, auditeur, projectmanager, intermediair of controleur bij alle type IT vraagstukken.